Documentatie

Difuzarea informațiilor de interes public

Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Relații Publice.

Date de contact

Dan Horea
Telefon: 0743124005
E-mail pentru solicitări: relatiipublice@iocn.ro

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice.

 

Cerere informatii Legea 544

Reclamatie intarziere Legea 544

Reclamatie raspuns negativ Legea 544

 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Norme metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare

 

Raport de implementare a Legii 544/2001 aferent anului 2019

Raport de implementare a Legii 544/2001 aferent anului 2023

Buletin informativ

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content