Pacienți

Drepturile şi obligaţiile pacienţilor

 

Drepturile pacientului sunt reglementate prin legea nr. 46/2003.
IOCN garantează calitatea primirii, a tratării şi a îngrijirii pacienţilor, respectarea vieţii private şi confidenţialitatea informaţiilor medicale, personale, administrative şi sociale ale pacienţilor.
Actul medical nu poate fi făcut fără consimţământul liber exprimat al pacientului, inclusiv pentru participarea la studii clinice. Vă rugăm să consultaţi şi să semnaţi formularul de consimţământ informat.
Pacientul are acces la informaţiile despre starea sa de sănătate, cu excepţia situaţiilor în care nu doreşte să fie informat şi desemnează o persoană de încredere pentru a avea acces la acest tip de informaţii.
Documentel informative legislative:
Pacientul îşi poate exprima nemulţumirile sau aprecierea în legătură cu îngrijirea şi primirea în Institut. Sesizarea sau reclamaţia poate fi depusă în Cutia asiguratului existentă pe fiecare secţie, sau la registratura din cadrul Administraţiei.
În cazul întâmpinării unor dificultăţi pe perioada spitalizării, vă rugăm să apelaţi la:
 • medicul curant
 • şeful de secţie
 • asistenta de pe secţie
 • Directorul de îngrijiri

Vă rugăm să consultaţi informaţiile privind drepturile pacienţilor şi obligaţiile dumneavoastră, afişate pe fiecare secţie.

Norme de comportament pacienți
 • să respecte curăţenia în saloane, la toaletă şi pe holurile spitalului;
 • să nu părăsească incinta institutului în haine de salon;
 • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • să păstreze liniştea pentru a nu deranja ceilalţi pacienţi;
 • să nu intre în locurile cu acces controlat : Administraţie, Aprovizionare, Laboratoare, Bucătărie, Sterilizare;
 • să nu consume băuturi alcoolice;
 • în cazul observării dispariţiei unor bunuri personale, să anunţe imediat asistenta şefă a secţiei;
 • să nu păstreze alimentele pe pervazul geamurilor. Alimentele se păstrează în frigider;
 • să nu fumeze în cadrul instituţiei (inclusiv în băi, oficii etc).
Norme de comportament aparținători
 • au obligaţia de a respecta programul de vizită şi restricţiile specifice fiecărei secţii;
 • au obligaţia de a avea o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
  nu au voie să doarmă în salon cu bolnavii;
 • au obligaţia de a păstra liniştea;
 • orice reclamaţie la adresa unui cadru medical se adresează conducerii Instituţiei (secretariat).

Aveţi dreptul să fiţi informat asupra investigaţiilor, tratamentelor, acţiunilor de prevenţie, utilitatea şi consecinţele lor, riscurile şi alternativele la tratament şi asupra refuzului la tratament. Avem obligaţia de a vă informa despre riscurile asociate investigaţiilor şi tratamentelor care s-au efectuat, în cazul în care există. Aceste informaţii vă sunt conferite în cadrul unei consultaţii individuale cu medicul curant.

Dacă doriţi să nu fiţi informat trebuie să specificaţi acest lucru, pentru a fi scris în dosarul medical, dar se poate menţiona expres persoana care va fi informată în permanenţă despre starea dumneavoastră de sănătate, tratament şi posibilele reacţii adverse.
Aveţi dreptul să vă exprimaţi consimţământul pe tot parcursul spitalizării, şi să îl retrageţi după ce aţi informat echipa medicală.

Refuzul îngrijirii. Externarea împotriva acordului medical

Aveţi dreptul la libertatea individuală, aşadar puteţi refuza o intervenţie, un tratament sau îngrijirea.
În cazul în care doriţi să părăsiţi spitalul fără acordul medicilor, veţi fi informat de către cadrele medicale care sunt riscurile asumate. Va trebui să semnaţi un document prin care se constată refuzul îngrijirii propuse.

Pe durata spitalizării, aveţi dreptul de a desemna o persoană de încredere (o rudă sau un aparţinător), care vă poate însoţi pe durata tratamentului şi la luarea deciziilor, sau care să poată fi informat despre starea dumneavoastră de sănătate.
Este posibil ca starea dumneavoastră de sănătate să vă împiedice să vă exprimaţi punctul de vedere sau deciziile:

 • dacă nu vă puteţi exprima decizia, persoana de încredere va fi contactată de către medici pentru a obţine indicaţiile dorite de dumneavoastră.
 • înainte de orice intervenţie sau investigaţie importantă, precizările acestei persoane vor ghida medicii în alegerea lor terapeutică.
Desemnarea unei persoane de încredere:
 • trebuie să fie rezultatul unei hotărâri luate fără grabă
 • se face în scris
 • poate fi revocată în orice moment (obligatoriu în scris)
 • poate fi înlocuită de desemnarea unei alte persoane
 • este valabilă pe durata spitalizării, sau dacă doriţi, pe o perioada mai îndelungată.
LEGE NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
CAPITOLUL III
Acordul pacientului informat

 

Art. 650. – Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;
b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content