Cercetare

cercetarea la iocn

misiunea cercetării ştiinţifice

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, prin misiunea și viziunea pe care a promovat-o încă de la înființare în1929, a asigurat un drum deschis, de pionierat și implicit de excelență pentru cercetarea oncologică din România.

Cercetarea științifică de înaltă performanță, deschiderea spre abordări de cercetare susținute de o infrastructură state-of-the-art au permis Institutului să dezvolte unul dintre cele mai performante Departamente de Cercetare în cancer din țară.

În acest sens dorim să definim ca Misiune a Cercetării științifice, promovarea ideilor de cercetare fundamentală, clinică și translațională care au ca scop prevenirea și tratamentul cancerului. Sunt promovate studiile, proiectele, educația și formarea continuă, comunicarea și colaborarea în domeniul biologiei și terapiei cancerului.

Prin programele, direcțiile și facilitățile de cercetare unice în România în acest moment, Institutul Oncologic stimulează cercetarea oncologică și în domeniile biomedicale interdisciplinare; sprijină diseminarea noilor descoperiri ale cercetătorilor și medicilor implicate în cunoașterea etiologiei cancerului, a mecanismelor moleculare și a căilor de semnalizare cu rol în evoluția bolii, precum și identificarea de noi ținte terapeutice; promovează educația medicală continuă și trainingurile în diferite domenii și specialități; cultivă și favorizează cooperarea între grupurile implicate în diferite domenii de cercetare și promovează colaborările cât mai largi la nivelul instituției, național și internațional pentru alinierea direcțiilor de cercetare la cele mai înalte standarde.

Direcțiile principale urmărite în cercetarea științifică sunt

• promovarea excelenței în cercetare;
• realizarea unei infrastructuri care poate asigura atât studii de cercetare, cât și facilități pentru parteneri, colaboratori, și alți utilizatori interesati din țară sau străinătate;
• descoperirea de noi domenii de cercetare în lupta împotriva cancerului, de la înțelegerea genomului uman și a geneticii celulelor maligne până la identificarea unor noi metode sau markeri de diagnostic;
• utilizarea tehnologiilor de înaltă performanță în vederea atingerii unei calități științifice validabile prin publicații cu valoare internațională a studiilor inițiate și promovate în Institutul Oncologic;
• întărirea dimensiunii cooperarii internaționale;
• formare de profesioniști în domeniul cercetării științifice;
• promovarea și susținerea unei publicații de înaltă calitate și deschidere pentru comunitatea științifică națională și internațională;
• evaluarea periodică a rezultatelor cercetării științifice și a centrelor de cercetare științifică existente în Institutut.

Toate acestea definesc misiunea principală a cercetării științifice în Institutul Oncologic, aceea de a crea un adevărat climat de colaborare, cooperare și susținere pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere a biologiei și terapiei cancerului.

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca este autorizat să efectueze studii clinice cu beneficiu terapeutic în specialitățile Chirurgie generală, ORL, Obstretică-ginecologie, Urologie, ATI, Oncologie medicală, Hematologie, Pediatrie, Radiologie – imagistică medicală, Medicină nucleară.
CE ESTE UN STUDIU CLINIC ÎN CANCEROLOGIE?
Studiul clinic are ca scop evaluarea unor noi tratamente pentru cancer, determinarea eficacităţii lor şi toleranţa de către organism, pentru ca pe viitor cât mai mulţi pacienţi să beneficieze de ele.
Aceste studii pot fi realizate la iniţiativa industriei farmaceutice sau a Institutului. Sunt validate de protocoale ştiinţifice riguroase şi respectă principiile etice şi interesele persoanelor care participă la aceste studii.
PAȘII DE URMAT
Toate cererile privind aprobarea studiilor clinice desfășurate în cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca vor trece prin Comisia de Etică.
Lista documentelor pe care trebuie să le primească Comisia de Etică:
  • acordul de principiu al IOCN cu privire la desfășurarea studiului;
  • protocolul de studiu clinic sau rezumatul acestuia în limba română;
  • bugetul instituției;
  • oricare alte documente pe care Investigatorul/Sponsorul/Monitorul sau Instituția, prin Consiliul de Etică, le consideră necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile

Acordul IOCN pentru desfășurarea unui studiu clinic

Pentru obținerea unui acord de principiu referitor la desfășurarea unui studiu clinic în una dintre secțiile clinice/compartimentele IOCN, Sponsorul/Investigatorul depune la Centrul de Trialuri Clinice a Institutului (situat la etajul III, secția Oncologie medicală) Cererea de Acord împreună cu formularul F1, care trebuie să conțină obligatoriu:

  • datele de identificare ale studiului clinic: denumirea conpletă, codul protocolului, perioada în care urmează să se desfășoare studiul, sponsorul studiului;
  • protocolul de studiu clinic sau rezumatul acestuia în limba română;
  • cererea de Acord trebuie semnată în prealabil de șeful secției în care își desfășoară activitatea Investigatorul Principal

Decizia luată de Comisie este comunicată în termen de cinci (5) zile lucrătoare atât Investigatorului principal, cât și Sponsorului.

Bugetul Instituției

După obținerea Acordului de principiu, Sponsorul/Monitorul va transmite către Institut bugetul – formularul F2.

În calcularea bugetului de studiu alocat Institutului se va ține cont de tarifele interclinice practicate de IOCN, la care se va adăuga Regia IOCN în cuantum de 45% din suma totală.

Regia în cuantum de 45% nu va fi percepută în cadrul analizelor care vor fi efectuate prin IOCN de către unul dintre partenerii contractuali (ex. Synevo).

Decizia luată de Comisie este comunicată în termen de 10 zile lucrătoare atât Investigatorului principal, cât și Sponsorului/Monitorului.

Contractul de desfășurare a studiilor clinice 

În cazul unei opinii favorabile a Centrului de Trialuri Clinice, Sponsorul va depune la Secretariatul General al IOCN Contractul de desfășurare al studiului.

Acesta trebuie să conțină următoarele prevederi suplimentare:

  • să fie redactat în limba română;
  • să conțină prevederea obligării Sponsorului de a contracta, pe toată durata desfășurării studiului clinic, o asigurare care să acopere toate riscurile la care sunt supuși subiecții participanți;
  • să conțină un grafic detaliat al tuturor vizitelor, investigațiilor și procedurilor care vor fi efectuate tuturor pacienților incluși în studiu, cu defalcarea sumei finale pe care Sponsorul o va plăti pentru fiecare dintre aceste proceduri.

Contractul se semnează în termen de 10 zile de la convenirea formei agreate de către ambele părți.

LISTA CU STUDIILE CLINICE DESFĂȘURATE LA INSTITUTUL ONCOLOGIC POATE FI ACCESATĂ AICI
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content