SUSȚINE

SOCIETATEA Română DE CHIRURGIE ȘI GINECOLOGIE ONCOLOGICĂ

Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică a luat ființă cu scopul de a dezvolta metodele tratamentului chirurgical, atât separat, cât și împreună cu alte terapii, de a încuraja și promova cercetarea și dezvoltarea în domeniul chirurgiei și ginecologiei oncologice și publicarea rezultatelor cercetărilor științifice, de a elabora standarde privind pregătirea profesională în chirurgie și ginecologie oncologică, atât la nivel de inițiere în metodă, cât și în ceea ce privește educația medicală continuă, precum și de a asigura uniformitatea unui minim de cerințe în instruire, calificare și practica în oncologie, la standarde comunitar europene.

Asociația își propune să organizeze cursuri, simpozioane, conferințe și congrese în domeniul oncologic în fiecare an, să editeze și să difuzeze materiale informative de specialitate – reviste, ghiduri, broșuri etc.

FORMULARUL 230

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând pâna la 3,5% din impozitul stabilit, pentru sponsorizarea entităților nonprofit care funcționează în condițiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru direcționarea acestor sume către Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică, cei interesați vor completa Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – Formularul 230 și o vor depune la Administrația Fiscală pe a cărei rază își au domiciliul, personal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Începând cu 2020, contribuabilii pot opta pentru distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru o perioadă de doi ani.

Contract de sponsorizare

Potrivit Codului Fiscal, puteți sponsoriza Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică, înregistrată în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă reduceri fiscale, conform Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, atât în situația în care reprezentați o societate comercială care plătește impozit pe profit, cât și în situația în care reprezentați o microîntreprindere, dacă o faceți până la 31 decembrie 2020, în baza unui contract de sponsorizare, astfel:

» Dacă sunteți societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,75% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.

» Dacă sunteți microîntreprindere, puteți sponsoriza Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică, potrivit legii. Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul IV, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru acest trimestru.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content