Servicii

Servicii MEDICALE SPITALICEȘTI ȘI AMBULATORII

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca acordă consultaţii medicale de specialitate oncologică în ambulatoriul de specialitate integrat spitalului și servicii medicale spitaliceşti, în condiţiile contractului-cadru de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

ASISTENȚA SPITALICEASCĂ

Serviciile medicale spitalicești reprezintă totalitatea investigaţiilor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.

Pachet de servicii medicale de bază

Asiguraţii beneficiază de servicii medicale spitaliceşti fie prin internare în spitalizare continuă si/sau spitalizare de zi.

Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă: CT, RMN, scintigrafie, angiografie.
Serviciile medicale de înaltă performanţă – CT, RMN, scintigrafie, angiografie – se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi a fișelor de solicitare, care se întocmesc în două exemplare, din care unul ramâne la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performanţă, iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la Casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract, în următoarele condiţii:
1. afecţiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare;
2. urgenţe medico-chirurgicale, dupa cum urmează:
– Explorări computer-tomograf (CT)
– Examenul CT va înlocui examenul RMN la asiguraţii cu contraindicaţii (prezenţă de stimulatoare cardiace, valve, corpi străini metalici, sarcină în primele 3 luni).
– Explorări prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN)
– Examenul RMN va înlocui examenul CT la asiguraţii cu contraindicaţii (insuficienţă renală, insuficienţă cardiacă severă, sarcină, alergie la substanţele de contrast iodate).
– Explorări scintigrafice

Serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore, şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.

Tipurile de servicii medicale ce vor fi furnizate în regim de spitalizare de zi sunt:
– Radioterapie
– Chimioterapie

Serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă reprezintă forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv.

SERVICII SPITALICEȘTI OFERITE PERSOANELOR CARE NU SUNT ASIGURATE

În situaţia în care pacientul nu dovedeşte calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze, dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient.

Criteriile de stabilire a urgenţelor pe baza cărora se efectueaza internarea pacienților care nu dovedesc calitatea de asigurat sunt urgenţele medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial.

SERVICII SPITALICEȘTI PENTRU PERSOANELE CARE SE ASIGURĂ FACULTATIV PENTRU SĂNĂTATE

Serviciile spitalicești oferite de IOCN pentru persoanele care posedă o poliță de asigurare facultativă sunt urgenţele medico-chirurgicale sau orice alte situaţii în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial.

SERVICII AMBULATORII

Aici se efectuează consultaţiile în regim ambulator şi reprezintă primul contact al pacienţilor cu Institutul. Policlinica este accesibilă oricărei persoane care solicită consult de specialitate şi prezintă documentele specificate anterior. Consultaţiile ambulatorii se efectueaza in cabinete care sunt distribuite in mai multe locaţii ale Insitutului.

Ambulatoriul pentru specialităţi cu profil chirurgical

Este situat la primul etaj al Institutului şi are 7 cabinete de consultaţii. Aici se asigură consultaţii de specialitate în vederea precizării diagnosticului şi a conduitei terapeutice şi programarea controlului periodic.
– Chirurgie oncologică,
– Ginecologie oncologica,
– Urologie
– ORL
Program: Luni – Vineri, între 07.30 – 15.30

Ambulatoriul pentru specialitatea de radioterapie

Este situat în patru locaţii distincte.
– Cabinete situate în blocul tehnic de radioterapie (la acceleratorul nou) – consultatii cu următoarele profile de specialitate: ORL, limfoame maligne, sarcoame de parti moi, tumori pediatrice, tumori ale sistemului nervos, tumori urologice, tumori digestive, tumori pulmonare.
– Cabinete de consultatii profil ginecologie situat in vecinatatea blocului tehnic de brahiterapie
– Cabinet consultatii profil ginecologie situat lângă centrul de tumori mamare
– Cabinet consultaţii profil patologie toracică situat în Spitalul de zi.
Program: între 07.00 – 14.00

Ambulatoriul pentru specialitatea de oncologie medicală

Spitalul de zi se află în blocul principal al clădirii clinice a Institului de la parter. Accesul cel mai facil se face prin poarta II de pe strada Ion Creangă. Existenţa acestui departament este expresia preocupării de adaptare a institutului la politicile moderne de tratament oncologic. Cuprinde două aripi care comunică între ele:
• zona de consultaţie – care cuprinde 3 cabinete, holul şi sala de aşteptare
• zona de tratament – care cuprinde 3 saloane (unul cu paturi şi două cu scaune pentru administrarea chimioterapiei).
Program: Luni – Vineri, între 07.00 – 15.00

Centrul de tumori mamare

Este situat la al doilea nivel pornind de la fişier, cu acces de pe scările care pleacă din holul mare al fişierului. Centrul de tumori mamare din cadrul IOCN cuprinde cabinetele de consultaţie de la parter şi etajul II, cabinetul de ecografie mamară şi cabinetul de mamografii.

Există două tipuri de consultaţii:
– consultaţia preventivă presupune un consult clinic, o mamografie şi daca este necesar o ecografie pentru persoanele peste 40 de ani. Pentru persoanele sub 40 de ani, pentru evitarea iradierii inutile, se efectuează un consult clinic şi o ecografie.
– consultaţia diagnostică se face atunci când pacienţii observă modificări la nivelul sânului şi se adresează medicilor. Consultaţia diagnostică cuprinde procedurile efectuate la consultaţia preventivă, adaptate vârstei pacienţilor.
Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine se efectuează o mamografie şi o biopsie. Eliberarea rezultatului biopsiei durează până la două săptămâni. Ulterior decizia de tratament va fi luată în cadrul echipei medicale pluridisciplinare.
Program: între 08.00 – 14.00

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content