Noutăți

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca (Beneficiar) împreună cu partenerul său Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara (Partener), în perioada 27.07.2020 – 29.12.2023, a derulat proiectul “Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa IIʺ, cod SMIS 136480.

Obiectivul general al prezentului proiect se referă la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru cancerul de sân. În acest sens, prin acest proiect s-a avut în vedere demararea tuturor activităților necesare în scopul derulării unui program organizat de screening pentru cancerul de sân în vederea depistării leziunilor mamare incipiente, la nivelul regiunilor Nord-Vest și Vest.
Activitățile prevăzute a fi realizate în cadrul prezentului proiect se înscriu în prevederile Recomandării Consiliului din 02.12.2013 privind screening-ul pentru cancer (2003/878/CE) – cu privire la organizarea de programe populaționale de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân si cancerul colorectal, pentru care există evidențe științifice solide privind eficacitatea si cost-eficiența lor.
Derularea acestui amplu program de screening la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Vest si Vest va contribui la atingerea Obiectivului specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate si de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS.1. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru cancerul de sân.

OS.2. Înființarea a două centre loco-regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân, în regiunea Nord-Vest și în regiunea Vest, centre de nivel 3, conform Metodologiei derulării programelor regionale de screening – etapa I;
OS.3. Dezvoltarea de programe de identificare, informare mobilizare și acordare de sprijin la nivelul Regiunilor Nord-Vest și Vest pentru cel puțin 40.000 de persoane, din care cel puțin 50% fac parte din grupuri vulnerabile
OS.4. Furnizarea de servicii de screening și, după caz, evaluare pentru persoanele din grupul țintă identificat din Regiunile Nord-Vest si Vest. Aceste servicii vor include efectuarea de mamografii cu dubla citire si arbitraj la toate persoanele invitate care s-au prezentat pentru testare și a următoarelor servicii de evaluare suplimentară a leziunilor mamare incipiente depistate prin testarea mamografică inițială: evaluare ecografică, biopsiere și confirmare anatomo-patologică a leziunilor suspecte, excizia leziunilor identificate și trimiterea la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente;
OS.5. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile programelor de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru cancerul de sân prin intermediul unei campanii de informare, educare și constientizare a populației în general și a grupurilor vulnerabile, în special din regiunile Nord-Vest si Vest cu privire la activitatea de screening pentru cancerul de sân.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt următoarele :

 •  Achiziționarea și autorizarea unei unități mobile de mamografie (Beneficiar);
 •  Sistem integrat de stocare a imaginilor mamografice (Beneficiar);
 •  Achiziționarea și autorizarea unui mamograf digital (Partener);
 •  2 HDD pentru configurare in raid spațiu stocare total = 10 Tb (Partener);
 •  Stabilirea clusterelor de invitare;
 •  Model ”Scrisoare de invitare la screening”;
 •  Invitarea în programul de screening a cel puțin 40.000 persoane eligibile;
 •  Furnizarea serviciului medical eligibil în cadrul SA A1.3 pentru 34.823 persoane GT:
  •   – 27.136 la nivelul regiunii NV (Beneficiar)
  •   – 7.738 la nivelul regiunii Vest (Partener)
 •  Furnizarea serviciului medical eligibil în cadrul SA1.4 pentru 2.015 persoane GT:
  •   – 1318 la nivelul regiunii NV (Beneficiar);
  •   – 697 la nivelul regiunii Vest (Partener);
 •  Furnizarea serviciului medical eligibil în cadrul SA1.5 pentru 451 persoane GT:
  • – 343 la nivelul regiunii NV (Beneficiar);
  • – 108 la nivelul regiunii Vest (Partener);
 •  1511 persoane GT au primit consiliere telefonică (Beneficiar);
 •  780 persoane GT au primit consiliere telefonică (Partener);
 •  69 persoane GT să beneficieze de consiliere psihologică(Beneficiar);
 •  1 Centru regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân funcțional (Beneficiar);
 •  1 Centru regional de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân funcțional (Partener);
 •  Registru regional de screening pentru cancerul de sân completat pentru persoanele GT;
 •  Deplasări ale experților implicați în realizarea activităților proiectului;
 •  Deplasări cu unitatea mobilă în scopul testării beneficiarelor;
 •  Realizarea activității de informare, educare, conștientizare pentru 40.000 beneficiare eligibile;
 •  Numirea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
 •  Elaborarea şi aprobarea unei proceduri de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal;
 •  Realizarea şi menținerea unei evidente a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 •  Informarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, cu scopurile prelucrări datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor şi cu potențialii destinatari ai datelor cu caracter personal;
 •  Evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 •  Realizarea și implementate procedurilor privind derularea activităților proiectului după cum urmează:
  • Managementul calității – procedurile de lucru,
  •  Managementul resurselor umane (organigrama), contracte individuale de munca, fisele de post,
  • Managementul timpului – graficul activităților proiectului;
  •  Managementul financiar – rapoartele financiare;
  •  Managementul conflictelor;
  •  Managementul comunicării;
  •  Managementul riscurilor,
  •  Managementul activităților de informare si publicitate;
 •  Conferință deschidere proiect;
 •  Conferință închidere proiect;
 •  16 Rapoarte de progres;
 •  Cereri de pre finanțare/rambursare/plată;
 •  Respectarea măsurilor de informare și publicitate conform MIV;

Valoarea totală a proiectului este de 38.255.781,03 lei, din care 32.517.413,90 lei cofinanțare UE și 4.973.251,52 lei finanțare națională. Valoarea cofinanțării beneficiarului în procent de 2% este de 765.115,61 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În perioada 27.07.2020 și până la data de 29.12.2023, grupul țintă al proiectului a beneficiat de o campanie de informare și conștientizare referitoare la importanța descoperirii timpurii a cancerului de sân prin screening precum și de furnizarea serviciilor medicale pentru depistarea precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor mamare incipiente.
Astfel, 34.874 femei au beneficiat de furnizarea serviciilor medicale de testare primară (consult și mamografie); dintre acestea, 2015 femei au fost invitate și s-au prezentat în cadrul celor două centre regionale de screening pentru realizarea unor evaluări suplimentare, iar pentru 451 dintre ele a fost necesară efectuarea procedurii de puncție biopsie și examen histopatologic.
Urmare a serviciilor medicale de depistare precoce a cancerului de sân furnizate în cadrul proiectului, din 34.874 femei testate, 304 femei au fost diagnosticate cu cancer de sân.

Date de contact :
Beneficiar : Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj Napoca
Strada Republicii nr.34-36, Cluj Napoca, județul Cluj, cod 400015
www.iocn.ro
E-mail : office@iocn.ro

Partener 1 : Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Strada Hector nr.2 A, Timișoara, județul Timiș, cod 300041
www.spitalul-municipal-timisoara.ro
E-mail : dezvoltarefinantariexterne@smtm.ro

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Skip to content